European Soccer

Co víte o fotbalu Jihlava a co nevíte o Fotbal Jihlava

Home » European Soccer News » Co víte o fotbalu Jihlava a co nevíte o Fotbal Jihlava
read more

Pedzimn pprava druholigovch jihlavskch fotbalist kon ve tvrtek na Mikule. A veden klubu jim, jak se zd, nadl ped odchodem na dovolenou novho hlavnho trenra.

Nejlepší 23+ Obrázky z fotbal jihlava

Nejlepší 23+ Obrázky z fotbal jihlava je Nejlepší Skladem z fotbal jihlava

Podle informac MF DNES byli ve he o zaplnn uvolnnho msta po Martinu Svdkovi celkem tyi kandidti – Petr Havlek, Jaroslav Hynek, Daniel mejkal a Radim Kuera. A jak se zd, prv posledn jmenovan m bt nakonec tm, kter m Jihlav pomoci k nvratu do prvn ligy.

Pokud to nen potvrzeno ern na blm, tak vdycky jet me nastat cokoliv, uvedl tyiatyicetilet bval fotbalov obrnce, kter se po skonen kariry rozhodl pokraovat dl jako trenr. Naposledy psobil u prvoligovho Banku Ostrava.

Minul tden jste prozradil, e jste se s vedenm jihlavskho klubu seel na jedn schzce. U dolo i na druhou?
Zatm ne, mme ji naplnovanou na tvrtek.

V minulosti u jste s Vysoinou probral mon pchod k mustvu nkolikrt, vte, e to tentokrt vyjde?
Je pravda, e bhem dvou let tch schzek bylo nkolik, ale nikdy to nedopadlo. Te se ale mon schyluje k tomu, e to dopadne.

50+ Puvabný Fotky z fotbal jihlava

50+ Puvabný Fotky z fotbal jihlava je Fantastický Sbírka z fotbal jihlava

Jinmi slovy byste ppadn posledn trnink jihlavskho A-tmu ped odchodem na dovolenou mohl vst u vy?
Ano, pesn tak.

Dobe, pedstavme si, e je tvrtek a vy jste prv podepsal s FC Vysoina smlouvu. Co rozhodlo? Bylo to postaven tmu ve druholigov tabulce po podzimn sti?
Pesn tohle rozhodovalo. Vidm u Jihlavy ambice na postup. Navc u pedtm patila Vysoina mezi ligov stlice.

Podle toho, co jste prozradil minul tden, tak jste eil jet i jin nabdky…
Je to tak, ale mezi tmi vemi z druh ligy byla tahle z Jihlavy pln nejvc.

V pedchdce Martin Svdk kadopdn nastavil v Jihlav pro dal trenry laku hodn vysoko. Vidte to podobn?
Musm uznat, e odvedl opravdu velmi dobrou prci. Mustvo dostal na pky, kter zaruuj, e by se mlo bojovat o postup do prvn ligy. I proto bude prce tady hodn zavazujc.

Fantastický 34+ obraz z fotbal jihlava

Fantastický 34+ obraz z fotbal jihlava je Nový Fotky z fotbal jihlava

Pesto se ji nebojte pijmout?
Ne, vm, e jdu k velice dobe pipravenmu mustvu.

Kter ovem v minulch mscch prolo celkem drastickou zmnou…
Sledoval jsem, e v Jihlav nastal urit vprodej mustva. Proto doufm, e dal te v zimn pauze u nenastane.

Vte, e by snad dokonce mohlo dojt i k jeho ppadnmu poslen?
Pokud jsou v klubu ambice na postup, mla by situace zstat v mezch toho, e se m v takovm ppad tm sp posilovat, nikoliv oslabovat.

Zobrazit fotogalerii

41 Úžasný obraz z fotbal jihlava

41 Úžasný obraz z fotbal jihlava je Výhradní snímky z fotbal jihlava

Troufl byste si na postup i se souasnm kdrem?
Myslm, e tohle mustvo m kvalitu na to, aby se porvalo o nvrat do prvn ligy.

Bval kou FC Vysoina Martin Svdk si s sebou do Slovcka vzal i cel realizan tm, u mte pedstavu o tom, koho si vyberete jako asistenta?
Prv tyhle vci budeme eit ve tvrtek. Ale samozejm v hlav u njak jmna mm. Nicmn nic jet nen potvrzeno. Vlastn ani j pod nemm ve uzaveno tak, e bych ml podepsanou smlouvu. Take se pod me stt cokoliv.

O Vysoin se ve vtin ppad mluv jako o drsnm kraji. Neds vs to trochu? Ani podneb tady nebv zrovna nejteplej…
Podvejte se, j iju ve Viganticch na Valasku, co je taky docela drsn kraj. Take odpov zn ne, nemm s tm vbec dn problm. Na to jsem zvykl z domova. Naopak, mon bych ml vt problm s tm, kdybych el nkam, kde bude moe a ptaticet stup teplo. (usmv se)

71+ Nejnovejší Fotky z fotbal jihlava

71+ Nejnovejší Fotky z fotbal jihlava je Fantastický obraz z fotbal jihlava

Cerstvý 92+ obraz z fotbal jihlava

Cerstvý 92+ obraz z fotbal jihlava je Chladný Galerie z fotbal jihlava

Oblíbený 39+ Obrázky z fotbal jihlava

Oblíbený 39+ Obrázky z fotbal jihlava je Chladný Fotky z fotbal jihlava

Bájecné 65 Fotky z fotbal jihlava

Bájecné 65 Fotky z fotbal jihlava je Nejnovejší Skladem z fotbal jihlava

Co víte o fotbalu Jihlava a co nevíte o Fotbal Jihlava Gallery
Cerstvý 92+ obraz z fotbal jihlavaOblíbený 39+ Obrázky z fotbal jihlavaNejlepší 23+ Obrázky z fotbal jihlava71+ Nejnovejší Fotky z fotbal jihlava

Related to Co víte o fotbalu Jihlava a co nevíte o Fotbal Jihlava